ویزا سنگاپور

ویزا سنگاپور

سنگاپور در کشور ایران سفارت خانه ای ندارد. لذا مسافرانی که قصد سفر به این کشور را دارند میبایست اغلب از کمپانی هایی توریستی مالزی یا سنگاپور اقدام به اخذ این ویزا نمایند. این ویزا به صورت ویزای 2بار ورود صادر می شود.مدت اعتبار تا ورود:

- 1ماه از تاریخ مندرج در ویزا

 

مدت اقامت:

- 1ماه

 

مدارک مورد نیاز:

- اسکن پاسپورت

-اسکن عکس

 

مدت زمان صدور:

- 15روز کاری