ویزا تایلند

ویزا تایلند

ویزا توریستی تایلند به نام TRشناخته می شود.انواع ویزا توریستی تایلند

- ویزا عادی/فوری 1بار ورود

- ویزا عادی/فوری 2بار ورود

 

اعتبار تا ورود

اگر مسافر اقدام به اخذ ویزا 1بار ورود کشور پادشاهی تایلند را نماید ، از تاریخ صدور ویزا در پاسپورت،3 ماه اعتبار تا ورود به کشور تایلند را دارد ولی اگر اقدام به اخذ ویزا 2بار ورود نماید 6ماه فرصت دارد تا 2بار ورود به تایلند داشته باشد.یعنی در بازه 6ماه 2بار وارد و خارج شود.

 

میزان اقامت

برای ویزا 1بار ورود یا سینگل مسافر از روز ورود 3ماه اجازه اقامت در کشور تایلند را دارا میباشد و در مورد ویزا 2بار ورود مسافر60 روز اجازه اقامت دارد. در صورت اخذ ویزا 2بار ورود یا سینگل 2 توضیح وجود دارد:

1-اگر مسافر بخواهد 60 روز کامل در تایلند حضور داشته باشد ابتدا 30 روز اقامت میکند و بعد از اتمام 30 روز از کشور تایلند خارج میشود و به کشوری نزدیک سفر مینماید(مثلا کامبوج-لائوس و...)و مجدد وارد تایلند میشود و میتواند 30روز دیگر اقامتش را ادامه دهد.

2-اگر مسافر 1مرتبه وارد کشور تایلند بشود و خارج شود اما هنوز 6 ماه اعتبار ویزا تمام نشده باشد میتواند مجدد وارد کشور تایلند شود و 30روز کامل اقامت نماید.

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور ویزا تایلند

اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار کامل-2قطعه عکس 4*6-کپی شناسنامه و کارت ملی- بلیط هواپیما و مشخصات فردی - واچر هتل - مانده حساب 4میلیون تومانی

 

مدت صدور:

6 روز کاری